Thursday, March 2, 2017

try

whatsapp://send?text=Hi!%20Saya%20nak%20tau%20cara%20buat%20link%20untuk%20terus%20Whatsapp&phone=+601119481730
Kod Asas:
whatsapp://send?text=<Message>&phone=<NomborTelefon>
Gantikan <Message> dengan apa message yang anda nak prospek / customer Whatsapp. Message tersebut perlu dalam format decode.
Gantikan <NomborTelefon> dengan nombor telefon penerima (kena ada kod negara).
Ini kod yang saya guna dalam contoh di atas:

No comments: